Adobe Systems

Bringing new solutions into life

Adobe Systems

Finmega Oy on oikea yhteistyökumppani tuotteidenne saamiseksi Venäjän kasvaville markkinoille. Yrityksestänne ja tuotteistanne riippuen meillä on tarjolla erilaisia yhteistyömalleja, joista aina valitsemme asiakkaan kanssa yhteistyössä parhaiten sopivan yhteistyökonseptin.

Finmegan tarjoama agentuuripalvelu on kustannustehokas malli, josta on tullut suosittu malli varsinkin pienten yritysten keskuudessa. Se antaa myös keskisuurelle yritykselle mahdollisuuden pienentää kustannuksia vientitoiminnan aloittamisvaiheessa.

Finmega voi edustaa tuotteitanne Venäjällä siellä olevan agentuuriverkostonsa kautta. Finmega tekee yhteistyötä monien sekä pienempien että suurempien suomalaisyritysten kanssa. Merkittävin yhteistyökumppani on pohjoismaiden suurin jalkinevalmistaja, Sievin Jalkine Oy

Venäjä on viime vuosien aikana ollut yksi maailman nopeimmin kasvavista markkinoista. Kuluttajien ostovoiman ennustetaan kasvavan voimakkaasti myös tulevina vuosina. 140 miljoonan asukkaan Venäjä tarjoaa suomalaisille viejille tulevaisuuden markkinan.

      Finmega - nopea ja luotettava pääsy Venäjän markkinoille

             Yhteistyön etuja yrityksellenne

· Helppo saada tuotteet myyntiin Venäjän markkinoilla

· Kustannustehokas toiminta => ei vaadi isoja investointeja

· mahdollisuus myyntiin koko Venäjän alueella

· Finmega-verkoston kontaktit Venäjällä asiakkaidemme käytettävissä

· Säästöjä yrityksellenne - Venäjään liittyvien toimintojen ulkoistaminen Finmegalle

Asiakashankinnan lisäksi Finmega hoitaa mielellään puolestanne kaikki tuotteidenne vientiin liittyvät asiat alusta loppuun saakka.

Tämä tarkoittaa sitä, että voitte keskittyä nykyisen liiketoimintanne kehittämiseen. Teidän ei tarvitse esimerkiksi investoida venäjänkielisen henkilökunnan palkkaamiseen.            
         
       
Edullinen väylä Venäjän markkinoille = Finmega Oy

                         Finmegan avulla Venäjälle

Venäjä tarjoaa suomalaisille ja muille eurooppalaisille yrityksille ostovoimaiset ja voimakkaassa kasvussa olevat markkinat. Tuotteiden saaminen Venäjän markkinoille on kuitenkin haastava tehtävä. Liiketoimintakulttuuri on erilainen ja paikallisten toimintatapojen tunteminen on ehdottoman tärkeää.

Me Finmegassa tunnemme Venäjän markkinat ja sen liiketoimintakulttuurin erityispiirteet. Meillä ja yhteistyökumppaneillamme on pitkäaikainen kokemus toimimisesta Venäjällä.

Hankimme teille loppuasiakkaita tai sopivia
jakelukanavia Venäjältä tarpeenne mukaan.

                                                              Venäjän markkina-alueet

Perinteisesti länsimaalaiset yritykset ovat kohdentaneet vientinsä 16 miljoonan asukkaan suur-Moskovan ja 5 miljoonan asukkaan Pietarin markkina-alueille. Kuluttajien ostovoima kasvaa myös koko Venäjän alueella. Usein unohdetaan, että Venäjällä on peräti 15 yli miljoonan asukkaan aluekeskusta, joissa on vielä useimmiten neitsellinen ja vähän kilpailtu markkina.

Finmega auttaa teittä löytämään asiakkaita ja saamaan tuotteenne myyntiin näillä kaikilla Venäjän tärkeimmillä markkina alueilla.

                                    Venäjän markkinoille pääseminen voi olla pienestä kiinni !

Finmega Oy on suomalainen konsultointi- ja agentuuriyhtiö, joka auttaa
yrityksiä saamaan tuotteensa Venäjän nopeasti kasvaville markkinoille.